Det nye regelverket er tilpasset EUs førerkortdirektiv og innebærer at det stilles visse krav til syn, hørsel og førlighet for den som skal kjøre et motorkjøretøy.

De nye helsekravene han du lese mer om her.

Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Sjåfører som tidligere har vært nødt til å søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen sin. De som allerede har innvilget dispensasjon fra fylkesmannen vil beholde førerkortet i perioden dispensasjonen er gitt for.

For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle ved innføringen av de nye reglene. Det vil bli svært liten mulighet til å kunne få innvilget dispensasjon for førerkort, dersom helsekravet ikke er oppfylt. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.

Fylkesmannen kan fornye tidligere dispensasjoner fram til 30. september 2019, som en overgangsordning i tilfeller hvor sjåføren har  tungtveiende behov for å fornye førerkortet.

Dette vil fastlegen sjekke ved utfylling av helseattest:

  • sensoriske funksjoner (syn og hørsel)

  • kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

  • førlighet

  • legemiddelforbruk og bruk av rusmidler

De viktigste endringene innebærer:

  • Ved manglende syn på ett øye er det ikke lenger anledning til å innvilge dispensasjon etter nytt regelverk for førerkortgruppe 2 og 3.

  • Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Ved bruk av 3 medikamenter som for eksempel Paralgin forte (smertestillende), Sobril (beroligende) og Imovane (sovemedisin) vil du ikke lenger kunne kjøre bil. Fastlegen din kan gi deg ytterligere informasjon.

  • Dersom du benytter insulin eller tabletter som kan gi rask senkning av blodsukkeret kan du ikke lenger ha kjøreseddel for buss og kompetansebevis for utrykningskjøring.

  • Dersom du har hjertesykdom og skal fornye førerkort i gruppe 2 og 3 kan dette nå gjøres hos fastlege, og du behøver som hovedregel ikke lenger søke fylkesmannen om dispensasjon. Det samme gjelder for de aller fleste tilfeller av diabetes 1 og 2.

  • For de som har hatt ett anfall med bevissthetstap, unntatt ved epilepsi eller et epilepsilignende anfall, er helsekravet for førerkort igjen oppfylt etter 6 måneder. Dette betyr at et de som har fått inndratt sitt førerkort grunnet bevissthetstap det siste året kan søke tilbakelevering av førerkortet 1. oktober 2016 dersom det er stabil sykdomstilstand etter en observasjonstid på 6 måneder. Du må da kontakte din fastlege som skriver helseattest som du tar med til politiet. Politiet behandler søknaden din og opphever eventuelt sperringen på ditt førerkort. Deretter kan du ta med helseattesten for å få utstedt nytt førerkort på trafikkstasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at behandlingen av saken din hos politiet kan ta noen dager.