Vil ha flere kommunale boliger

Jeg har som lokalpolitiker og 1. kandidat for Frøya Venstre mange hjertesaker, men det er en sak jeg vil ta opp i dette innlegget.   Det er det store behovet for kommunale boliger.

Flere omsorgsboliger

Vi vet at det er behov for flere omsorgsboliger.  Beinskardet omsorgsboliger med 18 leiligheter med god beliggenhet er et vellykket tiltak.  Jeg vil gå for bygging av flere nye omsorgsboliger, og jeg ser for meg at byggingen skjer både på Mausund og på Sistranda.  Initiativet fra mausundværingene gjennom underskriftskampanje er bra og har mye for seg. Beinskardet omsorgsboliger har moderne og lettstelte leiligheter, fellesrom, uteområde og omsorgstilbud som innbyr til trygghet og trivsel.  Staten har gunstige støtteordninger til slike boliger og til reduksjon av husleie.

Flere tjenesteboliger

Jeg er kjent med at vi mangler boliger å tilby nyansatte.  Dette er for dårlig.  En slik situasjon kan lett medføre at kommunen taper i konkurransen om viktig og nødvendig rekruttering av arbeidstakere innen for eksempel skole, omsorg og tekniske tjenester.  Vi vet at det finnes gunstige støtteordninger, bare mulighetene benyttes.  Det går an å se til Hamarøy kommune som på kort tid har fått på plass over 100 nye boenheter uten å investere ei kommunal krone eller øke kommunens driftsutgifter.  Modellen heter «Hamarøymodellen» og har blitt til gjennom samarbeid med private utbyggere og Husbanken.

Flere boliger for vanskeligstilte

Vi vet at det også her er et stort behov.  Det er svært viktig at vanskeligstilte får et skikkelig botilbud som er til hjelp i en problemfylt livssituasjon.  Dette er et kommunalt ansvar.  Som nevnt ovenfor er det statlige ordninger som venter på å bli brukt.  Vi har flyktninger som banker på døra, men botilbud mangler.

Ny giv/satsing i boligpolitikken

Vi i Frøya Venstre ønsker en helt ny satsing i boligpolitikken. Vi vil ha en aktiv boligpolitikk der vi som kommune er offensiv og benytter oss av de statlige støtteordninger som finnes.

Arvid Hammernes

Frøya Venstre

Ordførerkandidat