- Når vi snakker om fylkesveiene, kommer vi ikke utenom fylkeskommunens budsjetter