Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre sendte i midten av november 2016 en begrunnet henstilling til hovedutvalget for drift i Frøya kommune om en gjenopptakelse av det tidligere «Naustprosjektet» ved Sistranda skole.

Utgangspunktet for henvendelsen var at et tilbud som helt eller delvis tilsvarte det tidligere prosjektet, ville bidra til å øke interessen for den tradisjonelle fiskerinæringa, og stimulere til høyere utdanning i fiskerifag. Det ble videre pekt på muligheten for et sannsynlig samarbeid med den videregående skolen med tilhørende undervisningsfartøy.

Det tok riktignok ti måneder fra henvendelsen ble sendt til det ble gjort et vedtak i saken. Men når det er sagt, er vedtaket i hovedutvalget for drift lovende. Det innebærer at et bredt sammensatt utvalg skal utrede hvordan «Naustprosjektet» gjennom arbeidslivsfag kan bli et tilbud til elever som ønsker en mer praksisnær utdanning, og som ønsker å bli bedre kjent med yrkesvalg knyttet til maritime aktiviteter ved den videregående skolen.

Det er bedt om en innstilling innen neste vår, slik at et tilbud kan implementeres ved ungdomsskolene i Frøya høsten 2018. Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre vil uttrykke anerkjennelse for det vedtaket som er gjort, og at utredningsarbeidet synes å være i gang.

Det er utvilsomt fornuftig dersom et nytt «Naustprosjekt» ikke bare knyttes til en, men alle ungdomsskolene i Frøya kommune.

Det fiskeripolitiske

utvalget i Frøya Venstre