Fasteaksjonen 2018 er over og vi er svært godt fornøyd med resultatet! Endelig sum er på kr 44.812 for Frøya! Vippsbetalinger er da ikke regna med. I tillegg til et godt resultat, var det oppmuntrende å se hvordan konfirmantene gikk inn for saken.

Absolutt alle var med og gikk med bøsse. Jeg hørte ingen signal på at det hadde vært en pytontur, sjøl om været kanskje kan sies å være av det slaget. Så, hjertelig takk til alle dere konfirmanter for innsatsen i 2018! Det ligger velsignelse i det å hjelpe andre. Dere har vært med på å gi dagene et lettere innhold for svært mange barn og unge i verden! Tenk for en forskjell, å få gå på skole og lære noe, i stedet for å bære vann dag etter dag etter dag.

Foreldre og foresatte er en ressurs som gjør en uvurderlig innsats ved kjøring og tilstedeværelse ved slike aksjoner!  Som aksjonsleder for Frøya, gir jeg dere stor honnør for det gode resultatet! Dere gir ungdommene god trygghet, kanskje er det også en hyggelig sosial aktivitet å gjøre sammen?

Menighetsrådet var aktivt med i innsamling og etterarbeid. Vaffelsteiking er en viktig bit på sjølve aksjonsdagen. En hyggelig kaffeprat etter endt innsats, er styrkende og varmende på så mange vis!

Sula og Mausund har i alle år vært aktive bidragsytere til aksjonen. Sula har ingen konfirmanter, men Grete med flere tar ansvar. Mausund har konfirmant Sivert.  Vi vet dere har stått på!

En stor, stor takk til dere alle som har bidratt! Vi er ganske imponert over at folk tar imot en ny utfordring umiddelbart etter at den store kreftaksjonen nettopp er ferdig. Det sier noe om at vanlige folk forstår at dugnad trengs både for støtte til kreftsaken i eget land, OG til Kirkens Nødhjelp sin årlige aksjon i fastetida. Eller andre aksjoner. Takk medmennesker, ingen av oss blir fattigere av å hjelpe hverandre!

Jorun Børset Foss, aksjonsansvarlig Frøya