Villaks- og oppdrettskommuner er enige om navnet

foto