Flere kjøretøy måtte berges, Lakseveien ble stengt