Erna Solberg og den etter hvert så kjente Høyrebussen kom fredag til Sistranda. Her ble hun møtt av et nydelig høstvær og ordfører Kristin Strømskag.

Kristin er en av bare to høyreordførere i Trøndelag og dermed også viktig for høyrelederen å få møtt og heiet fram nå i «prime time valgkampinnspurt». I så måte har dette vært et lenge planlagt og selvsagt besøk fra Erna.

Erna sier Kristin er en sterk og tydelig stemme ikke bare for Frøya, men en rekke kystsamfunn. Slike talspersoner som blir lyttet til nasjonalt er det viktig også blir stemt fram i lokalvalg, derfor tok jeg turen ut hit til vakre Frøya, sier Erna Solberg.

Erna Solberg fikk møte flere medlemmer fra Frøya Høyre Foto: Frøya Høyre

Inkluderingsdugnaden

Frøya kommune er en av få kommuner som har kommunestyrevedtak på Solbergregjeringens inkluderingsdugnad som betyr at 5% av alle nyansatte skal være forbeholdt arbeidssøkere med hull i CVn, eller av ulike årsaker ikke kom seg inn i arbeidslivet. Erna besøkte derfor Kristian ved det kommunale hjelpemiddellageret som fortalte om sin vei fra ung ufør til nå fast ansettelse, med god hjelp fra Kjell Olav i kommunen. Deretter gikk turen videre til Rema 1000 hvor Erna gav gode ord til den lokale kjøpmannen, Amanda, og det viktige arbeidet hun og Rema 1000 lokalt gjør for å inkludere mennesker i arbeidslivet. Her møtte Erna også Yvonne som fortalte om sin reise fra ung ufør til arbeid i Rema 1000.

Yrende folkeliv på torget

På torget ble hun møtt av et yrende folkeliv, og barn som fikk det lokale høyreprogrammet signert av Erna. Her tok Erna seg god tid til å møte lokale velgere, fikk servert kaffe, og lyttet til de utfordringer folk har i sin hverdag.