Hvordan kan Helseplattformen krangle med Helse-Trøndelag om hvem som faktisk har skylda for at Helseplattformen ikke fungerer?

Det er ansatte ved sykehusene, fastlegene og ansatte i kommunale helsetjenester i hele Trøndelag som har uttrykt stor bekymring for pasientenes sikkerhet og sin egen arbeidssituasjon, knyttet til alle problemene med innføringen av det nye journalsystemet.

Tør virkelig Helseplattformen å sette sin vurdering over brukernes dom?

Hva skal til for at styret i Helse Midt-Norge tar brukerne av Helseplattformen på alvor, og vurderer å stoppe dette prosjektet – før liv går tapt.

Det må nå lages en alternativ plan for en styrt avvikling av Helseplattformen.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting. Foto: HF Arkiv

Hva er sannsynligheten for at dette journalsystemet blir effektivt og trygt? Dette svaret venter mange på hvis det i det hele tatt kan bli trygt.

Det er virkelig forunderlig at Helseplattformen angriper brukerne som påpeker et alvorlig problem med helseplattformen

Helsetjenesten har et ansvar for at de ansatte har forsvarlige, effektive og brukervennlige IT-systemer som bidrar til en forenkling av arbeidshverdagen. De påstår at Helseplattformen ikke er tilpasset deres behov og de er bekymret for at dette kan gå på bekostning av effektiviteten til helsetjenesten og pasientsikkerheten.

Nå må Helseplattformen gå i seg selv istedenfor å rette kritikk mot alle de som er misfornøyd med dette såkalte PILOTPROSJEKTET.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting