Det er skrevet og snakket om gang og sykkelvei mellom Sandstad og Badstuvika i mange år .

I skrivende stund er det flintstein fra steinaldertiden på øya som stopper trafikk sikkerheten for alle på innsia.

Rødt mener at arbeidet med gang og sykkel vei må starte så raskt som mulig.

Vi har ikke råd, eller kan heller ikke, vente på at en alvorlig ulykke skal finner sted før dette starter opp.

Dette er skoleveien for alle de som bor på sandstad og skal til Strand oppvekstsenter.

Partiet Rødt mener at det må være love til å ha 2 tanker i hodet samtidig.

Start med å bygge den etterlengtede  sykkelveien nå, og samtidig som dette arbeidet gjøres ta også vare på vår historie. Sikre de plasser som det er funnet fortidsminner på samtidig som byggeprosessen pågår, og da kan vi også sikre våre barn og etterkommer som vokser opp i dag.

Nå tenker  ikke vi i Rødt på de som har brukt millioner på eiendomsinvesteringer, men på de som ferdes på veien daglig med fare for seg selv og andre.

Det er på tide at de som bor i dette området av Hitra både  barnefamilier  og andre sier at nok er nok og at nå må byggingen starte.

Rødt mener at Fylkeskommunen må ta tak i dette og ikke hele tiden skyve ansvar  over på kommunen og omvendt.

Det skyldes på at Fylket ikke har penger, Hadde dette vært en privat bedrift med et avvik på en slik størrelse i en slik HMS sak som dette, så har Arbeids miljø loven og eventuell iso sertifisering  kommet inn og gitt beskjed med kort frist om og lukke dette avviket så hurtig som mulig.

Hvorfor skjer ikke dette i det offentlige?

I min verden er det at samarbeid gir styrke og det er den beste veien og lykkes.

Så Rødt Hitra oppfordrer Fylkeskommunen og Hitra  Kommune til samarbeid og komme med en snarlig løsning med oppstart av arbeidet på gang og sykkelveien.

3. kandidat for Rødt Hitra

Odd Arve Olsen