Det er riktig som mange velger, nemlig å legge ansvar på de Rød/grønne for at de startet kjøret mot pensjonistene og dere angrep på velferdsordningene gjennom pensjonsforliket. Det var Stoltenberg og hans soldater som startet dette løpet.

Men det kan ikke forhindre nåværende regjering å gjøre bedre vedtak om de måtte ønske. De kan ikke bare bli sittende i sin sandkasse og si, "det var de andre som begynte".

Når de ikke har vært villige til å rette oppad de urettmessige og uheldige utslag dette har fått, så tyder det bare på at de støtter det hele fullt ut.

I tillegg har de innført ytterligere begrensninger som absolutt berører de mest utsatte gruppene, så her spares det ikke på noe. De har siden de kom til makten vært villige til å gi hundredevis av milliarder i skattelette. Og alle som følger med i dette vet like godt som meg at der fantes et parti på venstresiden som brukte alt de hadde av tid og krefter på å advare mot de vedtak som ble gjort om pensjoner. Vi alle husker f.eks. Arne Byrkjeflotl sin heroiske kamp for å synliggjøre den enorme uretten som lå i pensjonsforliket. Alt ble fornektet i flere år, nemlig at flere grupper ville komme dårligere ut. Men de fleste husker at det ble påstått at den nye reformen ville alle tjene på. Og svært mange godtok dette. At det å spare inn mellom 30 og 40 milliarder skulle føre til at alle kom bedre ut er jo bare tøv i seg selv.

Dette var et ran av pensjonistene.

I en tid som viser at merverdiskapningen i Norge går bedre enn noen gang så er det nettopp pensjonistene politikerne går til angrep på. De skal være de som bidrar til mere penger på budsjettet gjennom å redusere deres inntekter. Det de sparer på å angripe alderspensjonistene ser vi blir delt ut til de rikeste i vårt samfunn. Når det gjelder lønnsoppgjørene er det bestemt at oppgjørene for pensjonistene bare skal gjelde 0,70 % av resultatet som oppgjøret for øvrig i samfunnet. Noe som klart vil bety at de fleste pensjonistene vil sakke akterut og få redusert kjøpekraft hvert år.

Eneste årsaken er at de ønsker å omfordele verdiene i samfunnet til de rikeste. Alle statistikker underbygger hvor pengene havner. Til og med oljefondet har de startet å bruke for å kunne innføre skattelettelser til de rikeste i landet.

Dette må være den største bløffen i etterkrigshistorien.

Jeg håper at så mange som mulig bidrar til en avsløring av dette. Det er faktisk slik at det er i kommunene vil lever våre liv og det er der vi kan vise hva vi mener om ting og tang. Dette gjelder på område etter område.

Det å velge riktig folk på riktig plass lokalt vil i sterk grad bidra til at det også legger føringer for den sentrale politikken som føres. La dem aldri få skape den troen at det er kun sentralt det skjer. Det er nemlig ikke riktig. Vi kan bidra her på lokalt plan i fullt monn. I alle fall ønsker vi i partiet Rødt å bidra til dette fra nå av. Har du lyst til å være med på dette så starter arbeidet med få på plass folkene som skal bekle listene våre i Hitra og Frøya nå. Det er bare å melde sin interesse.

Med kameratslig hilsen

Jann O Krangnes

Leder av Rødt

i Hitra og Frøya Rødt