Aktualisert gjennom økt behov for å bygge nye boliger skal det utarbeides nye reguleringsplaner på Frøya. Så her er det grunn til å gjøre seg noen betraktninger.

Det vi bygger i dag må vi forvente blir stående for det er ingen grunn til å anta at boligbehovet på Frøya, Norge eller verden forøvrig blir mindre fremover.

Befolkningstilveksten på jorden er brutal og vi må erkjenne at arten mennesket er i en eksponentiell vekst hvor grunnleggende behov som mat, vann og områder å leve på vil være stridgrunner fremover.

FN håper på en verdensbefolkning på 11 milliarder i 2100, men ser en på hvordan antallet mennesker har vokst gjennom tidene, så oppdager en at vi fordobler oss på halvparten av tiden det tok å doble seg forrige gang. Det tok 50 år å vokse fra 4 til 8 milliarder, mens det tok 100 år å vokse fra 2 til 4 milliarder, og 200 år å bli 2 milliarder mennesker på jorden.

Vi forventer at utdanning og velferd er faktorer som vil bremse opp dette og det er i den tiden vi lever i nå - hvor befolkningstilveksten skal flate ut og stoppe opp.

Hva har så dette med reguleringsplaner for Frøya å gjøre?

Vi er ikke alene i verden, selv om mange nok helst ser det.

Vi må ta hensyn til stadig flere mennesker rundt oss, som har mat, skole, jobb, fritids- og bolig-behov. Så se litt på den formelen for eksponentiell vekst og tenk over at vi kanskje bare bruker 25 år på å bli dobbelt så mange mennesker på jorden som vi er i dag, for deretter kanskje å bare bruke 12,5 år.

Inntil vi rekker å oppfylle de faktorer som vil bremse opp befolkningsveksten så må vi tenke på hvordan det blir å leve i den verden som vi utformer.

En fortetning av boliger, hvor transportbehovet reduseres og avgassutslipp minimaliseres, må være mest hensiktsmessig også på Frøya (som ellers i verden). Utbygging ved kommunesenteret, hvor en bevarer de bygder og den spredte bebyggelse slik den er nå må være veien å gå.

Beholder en de rekreasjonsmuligheter som finnes urørt og øyas egenart så har en noe å overlevere ettertiden.

http://forskning.no/aldring-samfunnsmedisin-samfunnsgeografi/2011/10/hvordan-beregner-vi-befolkningsvekst

Geir-Are Valle

Samfunnsdebattant,

systemutvikler

og medlem MDG