Senterpartiet, SV og Høyre er de eneste partiene på Frøya som er helt klar i spørsmålet om kommunesammenslåing. SP er meget skeptisk til om frøyværingene får bedre tilbud gjennom sammenslåing med Snillfjord og Hitra. En kommune som mest sannsynlig vil få sitt kommunesenter på Fillan. Men en ting står klart, folket bestemmer.

Frøya Senterparti er ikke prinsipielt i mot større kommuner om dette gir innbyggerne bedre servicetilbud, et sterkere lokaldemokrati og en enklere hverdag. Men en ting er vi klare på: FRØYVÆRINGENE SKAL BESTEMME, IKKE BARE RÅDFØRES.

Senterpartiet mener at alle som vil at det skal arrangeres folkeavstemning bør gi klar beskjed om hvordan de vil forholde seg til resultatet. Om Senterpartiet får makt til det skal frøyværingenes råd høres uansett om vi liker det eller ikke.

Senterpartiet mener at ingen av de politiske partiene bør få lov til å være vage i dette spørsmålet og oppfordrer alle til å utfordre partiene på Frøya om å gi klare svar.

Det eneste partiet på Frøya som er klare i sitt budskap er Høyre, de ønsker seg tilbake til tilstanden mellom 1837 – 1977 da Frøya var en del av Hitra formannskapsdistrikt. De er også advart mot folkeavstemning fra moderpartiet som tror at det fører til synsing, usakligheter og til splittelse i folket. Om folk får bestemme kan det bli tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert mener Høyre.

Når det gjelder de andre har vi registeret at Hammernes og Stub (V) har startet flørten, AP sier at «de vil sikre at den kommende kommunereformen blir ivaretatt gjennom gode, demokratiske prosesser». FRP nevner ikke dette spørsmålet i sitt program, men vi vet jo at de sammen med H og NHO er de som ønsker å drive reformen igjennom. Kr. F støtter folkeavstemning. SV sier som SP nei til tvang, mens MDG sier «de er skeptiske».

Senterpartiet er distriktenes parti og kjemper mot de stor partienes iver for sentralisering og store «robuste enheter». SP ser at alle partier på Frøya er for en desentralisert skolestruktur, men erfaringer fra Danmark som har hatt en kommunereform flertallet ønsker å kopiere, har mistet en av ti skoler. Alle disse er på små plasser som Nordskag, Dyrøy og Mausund, grender som har fått store problemer etter skolenedleggelsene.

Ved siste kommunereform i 1964 var Svellingen og Nordskag livskraftige sentra med flere butikker, skoler, bank, bibliotek, tannlege, skomaker, trelastlager og dampskipskai. Det er lite igjen av disse i dag og vi får bare håpe at Sistranda ikke lider samme skjebne på sikt. Flytter man kommunesentret er vi redd hverken kulturhus eller fotballhall kan stoppe utviklingen som for øvrig allerede har startet med statlige tjenester.

Kommunereformen minner for øvrig litt om EU kampene, der de store partiene advarte mot hvor ille det skulle gå med Norge om vi ikke ble medlem. Etter vår mening har vi greid oss rimelig bra alene.

Krev klare svar fra alle partier, men det tryggeste er å stemme på SP om du fortsatt ønsker å kalle deg stolt Frøyværing og ikke stolt øyværing.

SP er partiet med hjerte for FRØYA.

Med hilsen

Knut Arne Strømøy

Ordførerkandidat for SP