- Ikke bare vinterføre og veibredden som er et problem, men også enkelte trasévalg