- Ta initiativ til en samlet og felles offensiv for etablering av Ægir