Kom til lensmannskontoret sist fredag for å fornye våre pass jeg å min fru!

Vart mektig overrasket at på Mandag låg  de ferdige passene i postkassen!Håper inderlig at dette tilbudet fortsatt blir utført av vårt stedlige lensmannskontor fortsatt frem tid ,og med samme servicen!

La ikke sentraliseringsreform her få ta overhånd at slik viktig funksjon forsvinner i fra lokalsamfunnet!

Kjellfrid og Per Ervik