Kommentar innlegget «Motstrøms å bygge ned skolested Frøya» av leder i Frøya Næringsforening Torill M. Pettersen

Bare tittelen på innlegget ditt viser at du ikke har til hensikt å diskutere realitetene rundt Guri Kinna vgs. Skolested Frøya bygges ikke ned, det er stor fokus på økt virksomhet. Dette fikk du også gjort kjent under sist skoleutvalgsmøte. Allikevel bruker du dette som intro til ditt innlegg. Det er ren omgåelse av fakta som du nok bruker bevisst.

I neste avsnitt bruker du «Hitraledelsen» som begrep. Er det en utfordring at rektor bor på Hitra? Eller er det kampanjen for å fjerne rektor som fortsetter. Og hvor har ledelsen kommentert økonomisk rot? Jeg har sett at de tillitsvalgte har en setning om den saken, samt at Fylkesdirektøren for utdanning har kommentert det. Jeg ønsker at du viser til hvor ledelsen ved skolen har kommentert dette.

Et akkumulert underskudd på ca 14-15 mill over en treårs periode er vel heller ingen bagatell og må ha påvirket skolens mulighet for å gi elevene det beste tilbudet. At man har inntektene fra utviklingskonsesjon i tillegg gjør ikke saken bedre. Det virker også helt meningsløst at du med flere snakker ned den jobben som er gjort med å stable det økonomiske fundamentet på beina igjen. Det er en imponerende innsats og vilje fra både skole og skoleeier.

Tross i næringslivets iver for utviklingsprosjekter er vel skolens fremste oppgave å gi elevene den undervisningen de skal ha ihht læreplan. Noe annet ville være i strid med Opplæringsloven. Iveren kan også diskuteres ser det ut til da enkelte av partene ikke for vane å stille på møter.

Utviklingskonsesjonen på Guri Kunna er helt fantastisk og kan ikke lovprises nok. Selv om inntektene fra denne er relativt lettvinte, er det viktig at bruken er til beste for skole og elever. Du skriver at inntektene fra denne må kanaliseres mot regionen der utviklingen skjer. Gjør det ikke det i dag? Eller er undertonen at pengene skal kanaliseres til Frøya? Jeg skjønner ikke helt hva du mener her.

Du skryter med rette av hjelpen Frøya kommune får av næringslivet for å utvikle lokalsamfunnet. Gaver som dette medfører allikevel ikke at kommune og innbygger skal stå i takknemlighetsgjeld til næringslivet. Man må aldri havne i den situasjon at innbyggerne mistenker at politiske vedtak er betaling for gaver som er gitt. Ergo må givere vokte seg for å true med å avslutte samarbeid eller å ikke videreføre prosjekter fordi de ikke får det som de vil.

Gjennom min involvering i denne saken har jeg fått mange henvendelser fra folk som støtter mine uttalelser og prosessen som fylke og rektor har gjennomført ved Guri Kunna. Problemet er at de kan ikke uttale seg offentlig i frykt for at det påvirker både ansettelsesforhold og sosial status. Dette gjelder også for bedrifter som selger varer og tjenester. I mine øyne er det mye større grunn til bekymring ang dette enn selve skolesaken.

Ser også at du blander kortene litt ang. bygging og drift. En byggeprosess vil påvirke driftsbudsjettet svært lite. Tvert om er det vanlig at byggebudsjett tar hensyn til kostnader forbundet med flytting, men dette tror jeg folk skjønner selv.

At besøkende på Frøya er imponerte over hva som er blitt utrettet er jeg helt enig i. Det er masse flinke folk på Frøya. Denne saken tror jeg ikke bidrar til ytterligere respekt. At kultur og folkesjel er forskjellig er en påstand jeg ikke kjenner meg igjen i. For meg ligger den store forskjellen i at folk flest på Frøya identifiserer seg med suksessen næringslivet har. Det er veldig fint, for det er mange som bidrar til denne suksessen. Man skal heller passe seg litt for å bekrefte alle utsagn fra næringslivet som en etablert sannhet. Denne saken viser med all tydelighet at slik er det ikke. Mister man debatt og meningsutveksling, mister man å evnen til å utvikle samfunnet. Det er ikke en oppgave for noen få.

Utviklingsarbeidet ved skolen er så vidt jeg vet fortsatt hovedarbeidsområdet til tidligere rektor ved skolen, så det bør være ivaretatt. Så får man se om viljen til å bidra til å utvikle skolen er reell på sikt for næringslivet på Frøya. Ett næringsliv som er så uendelig mye mer enn de som har stått frem som misfornøyde til nå. Det synes for meg at skoleeier både administrativt og politisk er godt fornøyd med omorganiseringen og at denne prosessen går sin gang.

Til slutt vil jeg innstendig be leder av skoleutvalget om å ta innover seg det hun uttalte på folkemøtet på Frøya. Der sa hun at når avgjørelsen er tatt må alle bidra til å effektuere vedtaket. Det har hun ikke lyktes spesielt godt med ennå. Vet også at hun ble spurt om dette på sist skoleutvalgsmøte, og da presterer hun å si at hun støtter næringslivet i denne saken. Oppsiktsvekkende av en ordfører fra Ap. Hun velger heller å støtte næringslivets heksejakt på rektor enn å følge sin egen anbefaling. Dersom denne linjen følges bør hun vurdere sin stilling i skoleutvalget.

Skrevet av

Tor Johan Sagøy

Leder Hitra Høyre

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Har du noe på hjertet? Send oss en epost på post@hitra-froya.no