Vi trenger ei grønn oppdrettsnæring for framtida!

De Grønne vil bygge ei framtid i øyregionen hvor våre barn slipper å ta ansvar for å rydde opp i de miljøproblemene vi skaper i dag. Vi kan vel alle ha dårlig samvittighet i hverdagen fordi vi ikke gjør nok. For eksempel fordi vi kjører bil hver dag og bidrar med utslipp av klimagasser, eller fordi vi kjøper og kaster mye mer enn nødvendig. Det er viktig at vi alle prøver å redusere det økologiske fotavtrykket vårt så mye vi kan i det daglige. Dette må også gjelde for framtidige næringer i regionen.

Når oljenæringa nå svekkes er øyregionen så heldig at vi har ei havbruksnæring som kan gi grønne arbeidsplasser i all overskuelig framtid, - hvis den gjøres bærekraftig!

Ny teknologi utvikles hele tida her hjemme og ellers i verden, og kan bidra til å gjøre næringa mindre forurensende og mer miljøvennlig. De Grønne vil stille tydelige krav om økologisk bærekraftighet overfor næringa.

Det grønne skiftet vi nå går inn i fordrer utvikling av mange og ulike grønne arbeidsplasser. Også i en omstilling av oppdrettsnæringa vil det skapes arbeidsplasser. En oppdrettsnæring med for svake miljøkrav fortrenger andre arbeidsplasser som kystfiske og økoturisme, både gjennom forurensing og arealkonflikt. Stiller vi isteden krav til næringa vil vi få nye arbeidsplasser knyttet til avfallshåndtering og utvikling av miljøteknologi.

Fosfor er en livsviktig ressurs verden er i ferd med å gå tom for i ren form. Det fosforrike slammet fra oppdrettsnæringa må gå fra å bli et miljøproblem til å bli en lønnsom ressurs, men det krever en overgang til lukkede anlegg på land eller i sjø.

I dag gir oppdrettsnæringa i regionen verdifullt arbeide til mange mennesker, bl.a. mange innvandrere som ofte ellers ville ha møtt stengte dører andre steder. Næringa tilbyr arbeid for kvinner og for voksne mennesker over 40 år med kort utdanning. Næringa sysselsetter også folk med lengre utdanning, men som diskrimineres i arbeidsmarkedet pga. annen nasjonalitet. Oppdrettsnæringa er på mange måter et positivt forbilde når det gjelder inkluderende arbeidsliv, og gir fast jobb og sikker inntekt for mennesker som ellers kunne falt utenfor.

I tillegg til arbeidsplasser gir oppdrettsnæringa kommunen og regionen et berikende og mangfoldig kulturelt miljø. Nettopp fordi oppdrettsnæringa er så positiv for regionen er det viktig at vi finner og satser på de miljøvennlige løsningene som skal gi grønne arbeidsplasser også for neste generasjon. Uten en grønn omstilling risikerer vi at også oppdrettsnæringa blir et kortvarig fenomen.

Miljøpartiet De Grønne, Hitra