- Ingen, absolutt ingen, av Frøyas politikere svarte på min henvendelse.