Leser innlegget til Ivar Kværnø i HF i dag 6/9, og vil oppklare en ting som skrives i innlegget. Hitra har et fast trafikksikkerhetsutvalg som i dag består av leder John Lernes og medlem Janne Elise Handberg. Sekretær er Dag Robert Bjørshol.

Utvalget kan til enhver tid be inn kompetanse på forskjellige områder etter behov. Dette ble eksempelvis gjort da det ble utarbeidet trafikksikkerhetsplan, der bl.a fylket politi kollektivtrafikk og skole var med. En plan Ivar Kværnø forøvrig var med å vedtok i kommunestyret. Utvalgsstruktur er for øvrig oppe til diskusjon ved hver kommunestyreperiode, også i år. Undertegnede ledet dette arbeidet som ble lagt fram for kommunestyret for vedtak. Det ble diskusjoner rundt modeller for organisering, men ingen av de politiske partier kom med forslag til forandring på dette området slik jeg husker debatten.

Ellers er jeg helt enig i at Hitra må være aktivt på banen for å få til tiltak til økt trafikksikkerhet, noe jeg mener vi både er og har vært, men vi er avhengige av samarbeid med alle berørte parter for å få ting gjort.

John Lernes