Jeg ble gjort oppmerksom på «Støres julevise» her om dagen. Du kan selv søke den opp på you tube og gjøre deg opp din egen mening. Her kommer min. Visa kan forståes på flere måter. Den kan både forståes som et hån og et gjøn mot Regjeringen og politikken den fører, men kan også leses som ironi over all den klagingen og murringen som er mellom oss om dagen grunnet økte strømpriser, matvarepriser, bensinpriser m.m.

«Støre vil gi oss en gammeldags jul slik som før» er refrenget i visa. Jeg har tenkt på det. Kanskje er det nettopp det vi trenger alle sammen:

  • En gammeldags jul hvor vi klarer å ta ned noe av alt forbruket, kjøpepresset, materialiseringen og kommersialiseringen som har preget julefeiringen de siste årene?

  • En gammeldags jul som ikke er over 2. juledag fordi vi har hatt jul i hele desember?

  • En gammeldags jul hvor vi gir livsverdiene våre større rom. Glede, takknemlighet, fellesskap er slike verdier som vi kan pleie i juledagene. «Delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halv sorg», sier vi. Vi har mulighet til å virkeliggjøre dette for mennesker denne julen.

Siste tirsdag var det Luciadagen. Dagen til minne om sankt Lucia. Hun var en ung, kristen martyr som ble erklært som helgen. Navnet hennes er avledet av lux (lys). Derfor kommer barna i hvite kapper i dag med lys i hendene og synger Luciasangen til minne om henne. Sankt Lucia var også de blindes beskytter. Det gir meg noe å reflektere videre over. Det går an å være blind på flere måter enn ikke å ha fysisk syn. Vi kan bli så blendet av alt det neonlyset som stråler mot oss fra reklame og butikkvinduer at vi ikke ser de iblant oss som sitter ved veikantene, sliter med synet sitt og som vil ha vår oppmerksomhet.

Støres julevise blir nok ingen slager. Den kan imidlertid være et memento inn i våre juleforberedelser. Er vi de blindes beskytter, eller er vi selv blinde? Ser vi «dei som sit i sorg og sut, kallar vi dei frå lidingsnatta ut?»(Anders Hovden).

Støre og hans mannskap tåler nok denne julevisa. Jeg er mer usikker på om vi tåler en gammeldags jul slik som før?

Av prost Dagfinn Thomassen