Statsbudsjettet er en stor skuffelse for landets eldre, mener Pensjonistforbundet. En eldresatsing uten penger er ingen satsing, slår leder Jan Davidsen fast.

Pensjonistpartiet er helt enig med Jan Davidsen.

Dette er en stor skuffelse for alle de som har bygd opp landet. Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4.3 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre.

Regjeringen viser heller ingen vilje til å løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen. Trygdeoppgjøret var bra, men hva hjelper det når de eldre glemmes i neste års statsbudsjett.

Dette viser at man trenger et sterkt Pensjonistparti som kommer på stortinget i 2025. Håper Jan Davidsen også ser det.

Svein Otto Nilsen og Per Ervik,

Fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag