- Det er viktig at politikere setter seg i førersetet og ikke lar seg presse fra skanse til skanse av kapitalsterke investorer

foto