- Ønsker forsterket lys på innkjøringsonen i tunnelene