Mens vi venter på ambulansen. Akutthjelp og bistand