- Statsforvalterens oppgave er ikke å sette lokaldemokratiet til side