- Vi ser at lokale politikere fra Høyre har kreative utspill for å få dekt nødvendig vedlikehold av lokale fylkesveger