- Hitra Brannvesen fortjener ikke å bli snakket ned på den måten de har blitt gjort