- Og nå siste forslag, fra fylkesdirektør veg Eva Solvi: Hurtigbåtforbindelse!

foto