- I en tid der vår egen sårbarhet blir synliggjort, ser vi bedre at vi er én verden