Nå bor jeg på Fjellværøya, og har forstått det slik at jeg har lite og ingenting med hvor brua skal gå over Knarrlagsundet. Men så vidt jeg vet har jeg betalt skatten min jeg også.

Det satses på barn og unge her til lands, i alle fall på papiret og med store fine ord. Distrikts Norge har mange veier som er best egnet for hest og kjerre, men om vi går tilbake til den tiden hesten ble brukt og veiene begynte å bli utbygd. Hvor la de veiene da? Jo, de bygde veier og bruer der terrenget sa det var mest fornuftig. Derfor ble nok Knarrlagsundbrua lagt der det var høyest og smalest, for det var mest fornuftig og ble nok billigst.

Som jeg har forstått det har verken Hitra kommune eller fylkeskommunen ett oppkom med penger, det skjæres ned hos de mest sårbare i samfunnet, altså innen helse og oppvekstsektoren. Ja, jeg vet at det er forskjellige budsjett, med de tas ut av den samme sekken til syvende og sist. Og det har vært artig å vite hva brua koster samfunnet før det første spadetaket i det hele tatt er tatt, tenker det har dekt opp mange vikartimer på skolen.

Vi bor på to skjær ute i havgapet der noen mener det er samfunnsnyttig at en barnefamilie med 4 barn som enda ikke er konfirmert, skal ofre huset sitt for at noen skal spare 3 minutter for å komme seg til Fillan.

Det er samfunnsnyttig å rasere urørt natur, i disse tider hvor det er fokus på kystlynghei og naturvern. Jeg har levd så lenge og har litt erfaring med hva ting koster i tid og penger, om man skal regulere eiendom. Og det er småpenger i forhold til hva dette koster. Dette er våre skattepenger, som etter min mening kastes ut av vinduet. Penger som kunne vært brukt på flere stillinger innen helse og oppvekst, eller på utbedring av kjerreveier. Det er samfunnsnyttig det!

Jeg lurer på om den vanlige menig mann/kvinne i gata synes det er fornuftig at skattepengene deres ikke blir brukt mer fornuftig? Vi må stikke fingeren i jorda og innse at det er ikke E18 som bygges ut her på Hitra, vi vil ta vare på alle småbarnsfamiliene her ute.

Wenche Mastad