Mowi en hjørnesteinsbedrift

Vi må være forberedt på at Mowi snart flytter til Jøstenøya, og for Hitra og øyregionen må vi være glade for at Mowi i alle fall blir i regionen. Men for Knarrlagsundet vil dette være en stor utfordring i forhold til bosetning og framtid. Mowi er med sine 185 ansatte en hjørnesteinsbedrift i Knarrlagsund da de øvrige private bedriftene er av mindre format målt i antall arbeidsplasser. Den største bedriften utenom Mowi er offentlig, nemlig Oppvekstsenteret, med 28 hel- og deltidsansatte. Valg av brualternativ i Vest vil trolig være helt avgjørende for en ny bedriftsetablering med mange arbeidsplasser i Ulvan.

Tverrforbindelse i Vest – framtidas løsning

Med en tverrforbindelse i Vest vil avstanden mellom Ulvan industriområde og Hitra/Frøya og fastlandet bli redusert med hele 5,2 km tur/retur i forhold til dagens bru i Øst, inkl. Østalternativet (se kart under). Tungtrafikken fra Ulvan vil da kunne gå utenom tettstedet Knarrlagsund og flaskehalsen Dovrebanen slik at både framkommelighet og trafikksikkerhet vil bli betydelig forbedret. Dette vil føre til kortere vei for produktene mot kontinentet og til billigere og mer miljøvennlig transport. Arbeids- (lettere å pendle) og næringsområdet blir utvidet. Ulvan blir nærmere nærings-området Singsholmen-Kuøya der bl a Hitra-Mat ligger, med de synergiene det kan gi. I tillegg vet vi Ulvan industriområde er et av Trøndelags beste områder for maritim virksomhet og at det er stor mangel på slike regulerte og opparbeidede sjønære områder i Midt-Norge. Kort sagt vil valg av bru i Vest gjøre industriområdet meget attraktivt og øke mulighetene for en større bedriftsetablering.

Øst en omvei

For Knarrlagsund vil erstatning av arbeidsplassene i Ulvan bety at flere kan bosette seg i Knarrlagsund istedenfor å flytte. I tillegg vil Vest for de fleste som bor i Knarrlagsund (Ulvøysiden) bety kortere vei mot fastlandet (se kart), som igjen gjør det mulig for flere å bo i Knarrlagsund og jobbe på Hitra/Frøya, inkludert å jobbe hos Mowi på Jøstenøya. Med en bru i Øst parallelt med dagens bru skal det veldig mye til for å erstatte de tapte arbeidsplassene til Mowi pga en utilfredsstillende framkommelighet (Øst vil bli en omvei i forhold til Vest) og trafikksikkerhet.

Samfunnsnytten må vektlegges

De offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å bistå Knarrlagsund når dette tettstedet mister sin hjørnesteinsbedrift. Vi kan neppe vente at de sprøyter inn masse penger i en ny bedrift, men vi må kunne forvente at de offentlige myndigheter legger til rette for en best mulig infrastruktur for å muliggjøre en ny større bedriftsetablering i Ulvan. Dette kan de gjøre nå ved å velge bru i Vest. Derfor må ikke valg av brualternativ bli en sak om å erstatte en bru på billigst mulig måte, men en sak om samfunnsnytte/næringsutvikling. Iflg. fylkets rapport er samfunnsnytten for Vest 237 mill. kr større enn for Øst. Fylkeskommunen har etter at de tok over veier fra staten, vist at også de tar hensyn til samfunnsnytten, jfr. Lakseveien. Knarrlagsund bru må ikke bli noe unntak.

En skjebnestund for Ulvan industriområde og Knarrlagsundet

Valg av omveien i Øst vil være veldig bekymringsfullt for Knarrlagsundets framtid. Dårligere framkommelighet vil sette Ulvan industriområdet sin framtid på spill slik at risikoen blir stor for at det ikke blir en større bedriftsetablering. Pendleravstanden mot fastlandet blir med Øst ikke forbedret slik at det blir mindre attraktivt å bo i Knarrlagsund og jobbe ute i øyregionen. Med færre bosatte kommer vi fort inni den negative spiralen: Færre barn fører til nedlegging av skole/klasser og færre kunder fører til nedlegging av butikk.

Valg av brualternativ i Vest vil være helt avgjørende for Knarrlagsund sin framtid. Vi ber innstendig våre politikere om å velge Vest – spesielt også når vi vet det er liten forskjell i pris mellom alternativene og at samfunnsnytten er vesentlig større for Vest.

Brualliansen ved Edvard Ulvan