Vi i Hitra Høyre gleder oss til fire år i nytt kommunestyre i den flotte kommunen vår og her er litt av det vi vil jobbe med i kommende periode.

Hitra kommune ligger i den regionen i Norge med størst næringsattraktivitet det siste tiåret. Høy innbyggervekst forteller at mange har funnet veien hit til oss. Stadig flere velger seg kommunen vår som sitt hjem og sitt arbeidssted. Et godt skole - og barnehagetilbud er viktig, og vi vil arbeide for å rekruttere flere kvalifiserte medarbeidere i både barnehage og skole. Barnefamiliene skal være trygge på at barnehagen er åpen den tid den skal være det.

Alle har vi et ansvar for egen helse. Det offentlige skal imidlertid sikre hjelp, omsorg og medisinsk behandling for de som trenger det. I en verden av og med sosiale medier er ensomhet vår tids store folkehelseutfordring. Vi kan alle gjøre en innsats, og vi vil invitere til en bred samfunnsdugnad for å redusere ensomhet for mennesker i alle aldre. Selvmord krever flere liv på verdensbasis enn drap og krig til sammen, og gutter og menn er mer utsatt enn kvinner. Vi har ingen å miste. Det må legges ned en innsats nå. Vi lover å følge opp vedtatt plan for forebygging av selvmord og utvide den med en felles innsatsplan i ett samarbeid med flere kommuner og andre instanser utenom kommunen vår.

Hitra kommunes utviklingsmuligheter er mangfoldige. Vi trenger et aktivt næringsliv for å bygge en god velferd. Derfor må vi arbeide for å videreutvikle de eksisterende arbeidsplassene og skape et godt grunnlag for nye. For oss i Hitra Høyre er det derfor viktig å jobbe for effektiv, løsningsorientert og serviceinnstilt saksbehandling! Alle som vil bo og investere i kommunen vår skal ønskes velkommen og gis like muligheter innenfor gjeldende rammer og regelverk.

Åpenhet og inkludering er en selvfølge for oss og vil gjenspeiles i alt vi sier og gjør!

Vi i Hitra Høyre ønsker alle sammen ett godt valg!

Sigrid, Stig Atle og Sanna med Casper og Mathilde