Vi har fått flere henvendelser om at hurtigbåtene innstiller ruteavganger. Grunnen er OPERASJONELLE ÅRSAKER! Betyr det at dem har et mannskapsproblemer til sine båter eller er det annen grunn.

Siden torsdag og fram til mandag formiddag har rederiet Torghatten Midt måttet innstille flere ruter. Det har vært hurtigbåten i øyrekka og kystekspressen mellom Trondheim - Kristiansund, der turer mellom Kristiansund og Sandstad ble kansellert flere dager på rad. I tillegg har det også vært kanselleringer på ruter mellom Trondheim og Fosen i Trondheimsfjorden.

Det bekreftes nå til media at Operasjonelle årsaker skyldes blant annet sykdom blant mannskap og mangel på vikarer.

Det virker som at Torghatten Midt står i mannskapskrise når det gjelder å ha bemannede fartøy til å gjennomføre rutene.

Pensjonistpartiet har etterspurt svar fra AtB om hva årsaken til alle innstillingene er, og hva ordet Operasjonelle årsaker betyr.

AtB svarte bastant: Årsaken som oppgis som operasjonelle årsaker betyr operasjonelle årsaker. Dette betyr med andre ord at det er forskjellige utfordringer som gjør at man ikke kan operere tilbudet ordinært.

Trøndelag fylke kan ikke leve med at brukerne ikke får vite hva som ligger bak «Operasjonelle årsaker».

Det har blitt stor konkurranse om mannskaper til brønnbåter og servisebåter i oppdrettsbransjen da dem betaler bedre.   Spørsmålet er nå om selskapet er i en slik krise at de må headhunte Filippinerne for å dekke mannskapsbehovet. Det er synd at ikke AtB kan forklare hele sannheten slik at reisende kan få en skikkelig forklaring på innstillingene.

Per Ervik  2.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen  1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag