Det er med stor skuffelse og frustrasjon å lese at det ikke er plass til en eneste elev fra Frøya på VG2 Fiske og fangst ved Guri Kunna videregående skole. Ikke én som hadde det på førsteønsket sitt kommer inn.

-Yrkesvalg har vært redningen til mange ungdommer som er skolelei og rastløs. Disse får ikke plass på den linjen de ønsker på grunn av for dårlige karakterer. Det er som regel disse folka som er og blir de desidert beste fiskerne.

- Nå er det gode tider og gode arbeidsplasser i sjarken, og ikke minst på de større båtene. Slik det er nå så er det kun de skoleflinke som får mulighet til å jobbe som fisker. De som syns skole er vanskelig kommer sist i rekken og får tilbud om noe annet, eller i værste fall ikke går mer skole. Det er viktig at alle får en mulighet til å komme inn på fiske og fangst for å rekruttere de som ønsker og har lyst til å jobbe som fisker til næringen.

-Undertegnede har flere ganger vært i møte med ledelsen på Guri Kunna angående forventningene næringen har til grunnleggende kompetanse og det elevene bør kunne etter toårig yrkesfaglig utdanning, for eksempel å kunne knyte knuter og fortøye en båt. Dette er det fåtallet som kan etter to år skole. Det har også blitt bedt om en ekstra klasse slik at man får plass til flere antall elever, der en klasse er for de som tar fagbrev som fisker og en klasse for de som ønsker fartssertifikat D5. På denne måten får alle mulighet til å jobbe i yrket, ut fra sine forutsetninger. Dette har ikke næringen blitt hørt på.

-Det har kommet mange elever fra grønn naturbruk som har hatt bedre karakterer enn elevene lokalt. Det er uheldig at det er mulig å krysse grønn naturbruk og fiske og fangst. Opplæringen elevene får på VG1 ved for eksempel Skjetlein videregående skole er det ikke mulig å bygge videre på når de kommer over på VG2 Fiske og fangst. Når elevene fra grønn naturbruk har vært med ut på praksis i ulike bedrifter, så har jeg som fiskarlagsleder fått flere tydelige beskjeder om at bedriftene ikke lenger ønsker å ha med flere praksiselever. Dette er på grunn av den manglende kompetansen elevene har og at de utgjør en fare for sikkerheten, både for seg selv og andre ombord. Her mener jeg skolesystemet dessverre svikter og at det burde vært endret. Det kan ikke være slik at elevene fra grønn naturbruk får plass på VG2 Fiske og fangst uten at de har fått den opplæringen de behøver for å ferdes trygt på havet.

Jeg blir kraftig provosert over uttalelsen fra rektor Espen Arntberg hvor han drar det samme kortet igjen om at det ikke er flere lærlingeplasser lokalt! Da mener jeg rektor Arntberg har sovet kraftig i timen! Alle elevene som er ferdig med toårig skole på Guri Kunna må ikke ha lærlingeplass på Frøya eller Hitra. Det er fullt mulig å få seg lærlingeplass andre steder i regionen, og også andre steder i landet. Har man en god skolestruktur hvor man utdanner gode elever, vil disse bli ettertraktet over hele kysten. Det må være målet til en hver yrkesskole!

Av alle båtene på Frøya og Hitra, så er det kun to båter som ikke fisker lokalt. Resten av bedriftene(båtene) drifter fra hjemmehavn, bortsett fra Lofotfiske, etc. De lokale fiskerne ser det som en styrke å ha lokale lærlinger, da de kan stille opp på kort varsel og ugunstige arbeidstider, og at det er større sjans for at disse blir værende i lokalsamfunnet. Den lokale næringen har selv jobbet hardt for å rekruttere lokale fiskere, både mannskap og båteiere. Det vil jeg si vi har lyktes med, sammen med Frøya kommune og VARP. Her kunne rektor Arntberg jobbet med overnevnte for å tilrettelegge for enda mer positiv lokal rekruttering.

Det virker som at Guri Kunna vgs. ikke har videreformidlet ønskene fra næringen oppover i systemet. De har som jobb å tilrettelegge for næringen og ungdommene våre som former lokalsamfunnet vårt.

Da forventes det at de kjemper for saken om et bedre tilbud og plasser for elevene.

Næringen har vært og er fortsatt tilgjengelig for et samarbeid. Håper at vi ser et bedre tilbud til elevene ved neste skoleår.

Trond Harald Iversen

Leder, Frøya og Hitra Fiskarlag