Fra julen 2021 blir det en del endringer i julegudstjenestene på Frøya. Etter vedtak i menighetsrådet på Frøya vil disse forandringene tre i kraft fra i år av:

- 23.desember kl.11.30, juleandakt på sykehjemmet.

- 24.desember, julaften, kl.13 i Titran kapell. Neste år, i 2022, og på samme tidspunkt, skal det være i Hallaren kirke. Titran og Hallaren har altså julegudstjeneste annethvert år.

- 24.desember, julaften, kl.16 i Sletta kirke.

- 25.desember, 1.juledag, kl.11 i Sula kapell.

- 25.desember, 1.juledag, kl.13 i Måøy kapell.

Ut fra de endringene som er gjort av menighetsrådet er det altså bare julaftensgudstjenesten i Sletta kirke kl.16 som står igjen fra tidligere juleprogram.

Grunnen til disse endringene er både knapphet og forandringer i preste- og organistressursene. Menighetsrådet skjønner at disse endringene medfører til at noens ønsker ikke vil bli møtt på en tilfredsstillende måte. Vi håper likevel på forståelse for det som er gjort og ønsker alle en god og velsignet julefeiring.

Med ønske om en god og velsignet julehøytid.

Menighetsrådet på Frøya