Hei til TRØNDELAGSBENKEN på Stortinget!

Til tross for sterke advarsler fra Pensjonistforbundet sentralt, ligger det i Regjeringens forslag til statsbudsjett at enker og enkemenn kan tape tusenvis av kroner .

Mange etterlatte-pensjonister har nå fått brev fra NAV om at de ikke lenger skal få oppregulert gjenlevendetillegget i alderspensjonen fra 2024.

Det er utrolig at Stortinget mener det er fornuftig å redusere enkers pensjoner , samtidig som vi har et pensjonsfond på 5300 milliarder kroner, uttaler Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Også vi i HitraPensjonistan har fått reaksjoner og spørsmål fra enker om dette kan være rett og rimelig, og vi har da bare kunnet gi som svar at vårt forbund sentralt forsøker å påvirke ved kontakt med regjeringen

Det lokale laget av Pensjonistforbundet HitraPensjonistan , har i dag i styremøte vedtatt å sende følgende uttalelse og henstilling til TRØNDELAGSBENKEN på Stortinget:

HITRAPENSJONISTAN VISER TIL AT GJENLEVENDETILLEGGET TIL ALDERSPENSJON IKKE BLIR OPPREGULERT I FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2024, OG BER OM AT TRØNDELAGSBENKEN PÅ STORTINGET SØRGER FOR AT DETTE ENDRES VED ENDELIG BUDSJETTBEHANDLING .

For styret i HitraPensjonistan

Egil Hestnes