”Ta stilling til hvem du er ”

Kommune og fylkesting valget handler ofte om konkrete lokale saker.

I år, kanskje mer enn noen gang handler det om et verdi valg og vei valg. Vi må finne det partiet som matcher oss og personligheten vår, våre holdninger og verdier.

Rødt ønsker at mennesker skal ha like muligheter til å delta i samfunnet uavhengig av om du er fattig eller rik.  Vi ønsker oss et klasseløst samfunn som er fritt for krig, fattigdom og undertrykkelse. Hver minste lokale sak skal være et lite skritt i riktig retning.

Jeg ønsker at menneskene skal være frie.

Men da er ikke valgfrihet i den forstand høyre sida bruker det, det første som slår meg; at jeg skal ha frihet til å velge om barna mine skal gå i offentlig eller privat skole, eller hvilken lege jeg skal få behandling fra, men det er frihet fra personlig, politisk og økonomisk undertrykkelse. Jeg vil ha religionsfrihet, økonomisk frihet og frihet fra kvinneundertrykking og rasisme.

Foreldre må jobbe hardt for å betjene et alt for høyt bolig lån, basert på kunstig høye boligpriser eller betale barnehage, SFO eller kulturskolen.

Vi blir ufrie når vi ikke kan velge å jobbe litt mindre for å kunne ta oss bedre av barna, syke foreldre eller ektefeller. Vi blir ufrie når vi ikke har råd til å velge den utdanning vi ønsker fordi private internasjonale utdanningskonsern driver den studieretningen jeg ønsker å ta i mitt nærområde, når jeg ikke kan få den psykolog hjelpa jeg trenger for å komme meg på beina etter en personlig krise eller ha råd til å få reparert tennene mine slik at jeg tør smile på et jobb intervju.

Vi blir ufrie hvis kjønn, økonomi eller etnisitet setter urimelige begrensninger for oss i arbeid og samfunnsliv.

Hvis noen degraderer frihetsbegrepet til kun å handle om å kunne velge mellom ulike typer tannkrem i butikkhylla, så er det bestefall respektløst.

Solidaritet er en verdi vi deler med flere. Det gjelder både internasjonal solidaritet – at vi som en anstendig og rik nasjon ser oss i stand til å ta i mot et solid antall flyktninger og gi de anstendige forhold å leve under.

Solidaritet utviser vi også nasjonalt, hvis vi ikke da er blant de som mener at vi er vår egen lykkes smed, og har du opplevd motgang i livet, så kan du takke deg selv … Det faller for sin egen urimelighet….

Sosiale tjenester, utdanning og helse - og omsorgstjenester er og skal bestandig være et offentlig ansvar, og finansieringen av disse tjenestene skal gjøres over skatteseddelen og ikke via egenbetaling og egenandel. Det er ikke sånn at jo større behov for helsehjelp du har, jo rikere bør du være.

Og foreldres økonomi skal ikke være til hinder for barns deltakelse i sport, kultur og andre fritidsaktiviteter.

Jeg er stolt av å være medlem av et parti som har tatt klart standpunkt til dette.

Therese Fjellheim

2. kandidat til Fylkestinget for Rødt Sør - Trøndelag