Jeg antar at velgerne nå har fått mer enn nok av valgkampen. Det har vært stor aktivitet, og samtlige 8 partier som stiller liste ved årets valg, er gitt anledning til å fremme sine saker.Før jeg avslutter valgkampen fra min side, vil jeg si noe om politisk redelighet og uredelighet. Jeg synes at Venstres ordførerkandidat ikke er redelig når han i et siste innlegg drar fram dette med nytt rådhus. Hammernes ved utmerket godt at det utspillet er lansert av tidligere rektor ved Frøya Videregående skole og nå leder ved Blått Kompetansesenter, Bjørnar Johansen.

Takk og pris for at vi har kreative personer som Bjørnar, men Hammernes vet godt at Arbeiderpartiet IKKE har støttet et slikt forslag. Og at vi heller ikke har planer om å lansere det! I så fall hadde vi tatt det med i programmet.Når det gjelder Helhetlig idrettspark og 11-hall, så vet  Hammernes at et stort flertall i kommunestyret har vedtatt at det skal realiseres gjennom et AS, Frøya Storhall AS. Kommunestyret har vedtatt å garantere for et lån til selskapet i KLP på 10 millioner, og at det ble lagt fram et driftsbudsjett der kapitalkostnadene – renter og avdrag – finansieres ved utleie. Når det gjelder HVEM i næringslivet som skal bidra med den store andelen, så vil kommunestyret få seg det fremlagt FØR endelig utbyggingsvedtak fattes. Med navn og beløp – i full offentlighet.Så antar jeg også at de fire borgerlige partiene har snakket sammen om HVEM som skal bli ordfører om de får flertall eller HVA som skal ligge til grunn for valget, men at de av taktiske grunner ikke ønsker å si noe om det FØR valget. I 2007 hadde de samme partiene rent flertall, men det endte med ordfører fra Arbeiderpartiet, som den gangen hadde 7 av 23 representanter. Verken Venstre eller FRP ville gi slipp på ordføreren.Så har jeg en hilsen som leder av valgstyret:Valgoppmøtet på Frøya de siste valgene har ikke vært godt nok. Når vi ser problemene rundt omkring i verden, der demokratiet slik vi kjenner det, er fraværende, skulle det bare mangle at vi ikke går til valgurnene søndag og mandag. Bruk stemmeretten din!Da gjenstår det å ønske alle frøyværinger et GODT VALG!MvhBerit FlåmoOrdfører og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet