- Hjortestammen på Hitra er fremdeles i vekst

foto