- Det jeg ikke kan respektere er at det synet blir begrunnet med angrep og usannheter om oss