- Sørg for en betydelig offensiv på utbedring av fylkesveiene