- Løsningen er å dele opp skolene slik at Frøya og Hitra igjen får selvstendige videregående skoler

foto