- Sjøtransporten avspises med promiller i nasjonal transportplan