- Vi er godt sikret. Men det spørs om vi skal gjøre enda noen tiltak