- Det er håp om at Frøya kan slippe vindkraftutbygging