Det handler om å leve

I verdens beste land å bo i kan vi sørge for at alle får det bedre. Vi skal snart gjøre et viktig valg. Det er nå vi har sjansen til å gjøre nødvendige grep. Hjemmesittere, dere må vente i fire nye år!  Alle partier er rause før valget. Ingen politikere krever «blod, svette og tårer» av sine velgere.  Nei, vi politikere er overbeviste om at vårt valgprogram er det beste for fellesskapet og lover av og til mer enn vi kan holde. Et lite parti er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne få gjennomført sine hjertesaker. Men ett vet vi, at hvordan vi enn snur og vender på det er det pengene som styrer verden. Mange valgløfter er avhengige av den til enhver tid sittende regjerings styringsfilosofi og kommunal økonomi.

Ordfører Ole Haugen viser til at Hitra kommune vil miste ca 10 millioner i skatteinntekter dersom regjeringens forslag om å endre eiendomsskatten blir gjennomført. Dette er dramatisk. Det betyr at kommunen må kutte ca 20 årsverk, noe som vil ramme arbeidstakere i alle kommunale etater, og særlig vil gå ut over barnehage, skole og omsorgstjeneste. I tillegg er landet nå inne i en periode med mange ledige arbeidstakere og det betyr mer nedgang i skatteinntekter og strammere kommuneøkonomi.

Alt henger sammen med alt. Sist Høyre hadde regjeringsmakt, med Erna som kommunalminister, ble kommunene henvist til kreative inntjeningsmetoder for å bøte på kommunal nød. Dette førte blant annet til børsspekulasjoner og Terraskandaler i kommune-Norge.  Noen hardt rammede kommuner sliter ennå med senskader etter denne perioden.

Pensjonistpartiet vet at vi ikke kan love «gull og grønne skoger» til våre velgere, men vi kan love at vi vil jobbe hardt for at Hitra kommune skal gi gode levekår til alle sine innbyggere. Det er dere velgere som bestemmer. Får Pensjonistpartiet mange stemmer, blir vi hørt.

Godt valg!

Hitra Pensjonistparti

Bergljot Stokkan