Ingen i veivesenet finner igjen beskjeden om at det skulle bli ny asfalt i tunnelen