- Flyruta fra Ørlandet må inn på kortbanenettet

foto