Jeg viser til brevet til Fylkesmann, datert i går, som svar på Fylkesmanns tilrådning. Brevet er forfattet som Hitra og Frøya kommuners offisielle svar på oppfordringen fra Fylkesmann  om å prøve nye forhandlinger. Og det er forfattet som en oppsummering etter et møte sist mandag, for øvrig et møte som har vært kjent og kommentert, både før og etter avholdelse. Fra brevet viser jeg særlig til, sitat: «I møtet framkom det at ingen av partene opplever det som at det er noe reelt grunnlag for å gjenoppta forhandlingene…»

Det er mulig ikke alle opplever det slik, at det ikke er noe reelt grunnlag for å gjenoppta forhandlingene. Og det er mulig det er flere som mener at dette vitner om mangelfull politisk ledelse – en ledelse som er for «passiv». Jeg registrerer i alle fall at en tidligere ordfører framstår med slike meninger og karakteristikker.  Og jeg registrerer at samme person uttrykker: «Jeg synes at folket fortjener politisk lederskap som makter å være mer offensive og framtidsrettet».

Det er godt å se at også tidligere innbyggere, og herunder en tidligere ordfører, er opptatt av kommunen og regionen – ja, opptatt av at dagens og framtidas innbyggere i vår kommune og i vår region skal ha og få det best mulig. Men jeg synes faktisk det grenser til det arrogante, når man viser så liten respekt for hva dagens lokale folkevalgte mener er det mulige og det beste i denne sammenheng. Man burde kanskje forventet at en tidligere ordfører evnet å opptre litt mer ydmykt og med litt større respekt for de avveininger og vedtak som det forrige og dagens kommunestyre med sine 23 representanter har gjort -  i en nokså kontroversiell og vanskelig sak. Det er i alle fall et faktum at det store flertall i kommunestyret har avgjort at det ikke er framkommet et godt nok grunnlag for å gå videre med sikte på sammenslåing av Hitra og Frøya, men der vi har sagt ja til deler av Snillfjord – og da den delen som gjerne vil bli sammen med oss.

Det er mulig det hele kan beskrives som mangelfullt politisk lederskap. Det må i så fall jeg, som dagens ordfører, først og fremst ta et ansvar for. Men for meg blir det fullstendig feil å overse det som flertallet i kommunestyret mener. Det er også for meg helt uaktuelt å vise politisk lederskap gjennom å bruke pisk og diktatorisk framferd, gjennom å prøve å få gjennom noe som det lokale politiske flertallet har sagt at man ikke vil. Men det blir jo faktisk så jeg lurer litt på om det er dette som tidligere ordfører Hestnes og hans meningsfeller mener må til, når man etterlyser «politisk lederskap», og når man håper og nærmest oppfordrer til at regjering og storting vil utøve tvang for å slå sammen bl.a. Hitra og Frøya.

I denne saken, så har det for meg dreid seg om å få fram best mulig utredninger, om å gi best mulig og objektiv informasjon til innbyggerne. Og, jeg har prøvd å lytte. Basert på dette, og på det som for øvrig er av kjente fakta å forholde seg til, så er det fortsatt slik at jeg ikke ser noe reelt grunnlag for å forhandle videre med Frøya, i alle fall ikke på nåværende tidspunkt.

Om behovet for snarlig sammenslåing med Frøya er til stede? Kanskje… kanskje ikke? Uansett; ikke slik at det får «koste hva det koste vil» - ikke slik at det fører til varige sår og unødig splid. Men vi trenger å mobilisere alle gode krefter, vi trenger nok å spille bedre sammen som lag, dersom vi skal vinne noen og helst flest mulig av de mange og mangeartede kampene som ligger foran oss. Og vi trenger kanskje å bli bedre på å erkjenne at «godt for deg er godt for meg».

Ole L. Haugen

Ordfører